Αρωματικά σε Ματσάκι

Ο παραδοσιακός τρόπος διακίνησης των μυρωδικών σε ματσάκι απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που έχουν ανάγκη μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος και


                   

 

η κατανάλωσή τους θα γίνει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Κάθε ματσάκι ζυγίζει από 60 120 γρ. ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.


       

Find us on facebook   Follow us on twitter