Παραγωγή

 

Θεωρούμε ότι, η ισορροπία της φύσης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας της ζωής και προσπαθούμε, όπου είναι αυτό δυνατό, να το εξασφαλίζουμε, ελαχιστοποιώντας τις παρεμβάσεις με σκευάσματα.

 

Έτσι, και η μέθοδος παραγωγής κινείται σε παραδοσιακά μονοπάτια, όπου θυσιάζουμε την ποσότητα υπέρ της ποιότητας.

 

Προσπαθούμε να αξιοποιούμε κάθε φορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος, κάθε περιοχής όπου ευδοκιμεί και το ανάλογο προϊόν, ώστε να μη χρειάζεται να επέμβουμε με τεχνικά μέσα στην καλλιέργειά του.

 

Πιστεύουμε ότι ο καταναλωτής πρέπει να εκπαιδευτεί σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να συνειδητοποιήσει ότι, τα εμφανή σημάδια «επίσκεψης» ενός εντόμου σε ένα φρούτο ή λαχανικό, είναι δείκτης ασφαλείας (ότι δεν έχει γίνει εκτεταμένη χρήση χημικών) και όχι λόγος απόρριψης.

 

Find us on facebook   Follow us on twitter