Φιλοσοφία - Όραμα

Στη σημερινή εποχή, ο όρος ποιότητα στα τρόφιμα είναι συνυφασμένος με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, το μέγεθος και την ομοιομορφία, με αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία της έννοιας. Αυτή η τάση έχει έρθει από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες, όπου η παραγωγή κηπευτικών στηρίζεται στην υψηλή τεχνολογία των εγκαταστάσεών τους, μιας και η γεωγραφική τους θέση δεν τους επιτρέπει να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη και παραγωγή, παρά μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

 Για εμάς ποιότητα δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση, αλλά η εσωτερική «ουσία», δηλαδή η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε προϊόντος και, πρωτίστως, η γεύση!
Σε αυτόν τον άξονα κατευθύνεται και η όλη φιλοσοφία μας, από την παραγωγή στη διαλογή και τελικά στην τυποποίηση. Δεν αρκούμαστε στο να φαίνονται τα προϊόντα μας εξωτερικά ελκυστικά και ομοιόμορφα και να θυσιάζουμε την «πραγματική» ποιότητα.

Για εμάς, μέτρο προόδου δεν είναι το περισσότερο, αλλά το καλύτερο. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να θυσιάζουμε το μέγεθος υπέρ της ποιότητας. Αυτή τη φιλοσοφία προσπαθούμε να αποτυπώσουμε στα προϊόντα μας, αλλά και στην καθημερινή μας λειτουργία.

Η απάντηση μας στη μαζική βιομηχανοποιημένη αγροτική παραγωγή, όπου ισχύει το «ή μεγαλώνεις ή βγαίνεις από το παιχνίδι» (get big or get out) είναι:
«Το μικρό είναι όμορφο!» (small is beautiful)...
Find us on facebook   Follow us on twitter